IMPORTANT - dôležité

!!! KLAN WILL RESTORE !!!

 

!!! KLAN SA RENOVUJE !!!

welcome


Welcome on website of Vietcong 

clan

Vítajte na webe klanu hry Vietcong

 

 

{AoH}

 

 

 

 

 If you want join to the Army of Heaven , so you must registered on our website ad you write on guestbook.

We are the strongest army. We are fast, ruthless and silent killers.

 

Ak sa chcete pripojiť do Nebeskej Armády, tak sa musíte zaregistrovať a informovať nás na guetbooku (Kniha návštev).

My sme tá najsilnejšia armáda. Sme rýchli, neľútostní a tichí zabijaci.

 

 

 

So you add us !!!

Tak sa k nám pridaj !!!

 

 

Counter